پک و پوز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • features, look
  • عامیانه kisser, mug
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پک و پوز

پیشنهاد و بهبود معانی