پیراهن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • لباس کوتاه مردانه، لباس بلند زنانه
 • فونتیک فارسی

  piraahan
 • اسم
  shirt, dress, robe, gown
  • - پیراهن بی‌آستین

  • - a sleeveless shirt
  • - پیراهن قرمز او توجه مرا جلب کرد.

  • - His red shirt drew my attention.
  • - هرگز به خودم زحمت اتو کردن پیراهن را نمی‌دهم.

  • - I never bother to iron my shirts.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیراهن

لغات نزدیک پیراهن

پیشنهاد و بهبود معانی