پیشروی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishravi
  • advance
  • دشوار و شتاب آمیز
  • scramble
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیشروی

لغات نزدیک پیشروی

پیشنهاد و بهبود معانی