پیش بینی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • anticipate, envision, expect, foresee, foretell, portend, predict, project, prophesy, provide, visualize
  • forecast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی