پیش خوراک ایتالیایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خوراکپزی
  • antipasto
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش خوراک ایتالیایی

پیشنهاد و بهبود معانی