پیش غذا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • غذایی که قبل از غذای اصلی داده می‌شود
 • فونتیک فارسی

  pish ghazaa
 • اسم
  hors d'oeuvre
  • - با کمی پیش غذا شروع می‌کنم.

  • - I'll start with some hors d'oeuvre.
  • - یک قوطی کوچک خاویار به‌ عنوان پیش غذا سرو شد.

  • - A small can of caviar was served as an hors d'oeuvre.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی