پیش نخستی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جانور شناسی
  • prosimian
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش نخستی

پیشنهاد و بهبود معانی