پیچش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pichesh
  • gripes, tenesmus
  • فیزیک torsion
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیچش

لغات نزدیک پیچش

پیشنهاد و بهبود معانی