چترک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chatrak
  • umbellule, spleenwort
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چترک

پیشنهاد و بهبود معانی