چتور مشروب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه hit
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چتور مشروب

پیشنهاد و بهبود معانی