چخ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chakh
  • dirt
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چخ

پیشنهاد و بهبود معانی