چسیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • باد بی‌صدا از خود بیرون دادن
 • فونتیک فارسی

  chosidan
 • فعل لازم
  ناپسند to fart, to break a wind
  • - پیرمرد وسط سخنرانی چسید.

  • - The old man farted in the middle of the lecture.
  • - پسرک چسید و بلند خندید.

  • - The little boy farted and laughed uproariously.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چسیدن

پیشنهاد و بهبود معانی