چشم بین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • چشم پزشکی
  • ophthalmoscope
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم بین

پیشنهاد و بهبود معانی