چند ساله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جانور یا گیاه
  • perennial
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند ساله

پیشنهاد و بهبود معانی