چه عیب دارد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • all right, it will not harm
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چه عیب دارد

پیشنهاد و بهبود معانی