چهار نعل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اسب دوانی
  • gallop
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی