چگال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chegaal
  • dense
  • دود یا ابر
  • turbid
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چگال

لغات نزدیک چگال

پیشنهاد و بهبود معانی