چیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chidan
  • to pick (off), to pluck, to mow, to clip, to cut, to shear, to pare, to arrange, to put in order, to lay(as a table), to set
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چیدن

لغات نزدیک چیدن

پیشنهاد و بهبود معانی