چیدن با چمنزن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • mow
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیدن با چمنزن

پیشنهاد و بهبود معانی