چیرگی ناپذیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • indomitable, insuperable, insurmountable
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیرگی ناپذیر

پیشنهاد و بهبود معانی