چی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • چه، چه چیز
 • فونتیک فارسی

  chi
 • قید
  عامیانه what
  • - امشب چی کاره‌ای؟

  • - What are you doing this evening?
  • - نهار چی داریم؟ دارم از گرسنگی می‌میرم!

  • - What's for lunch? I am famished!
 • برای بیان شگفتی یا خشم و غیره
 • what
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چی

پیشنهاد و بهبود معانی