ژرف نگر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دارای فکر عمیق، ژرف اندیش
  • فونتیک فارسی

    zharfnegar
  • صفت
    deep thinker, cogitator, meditative, ruminant, insightful

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژرف نگر