ژن شناسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (زیست‌شناسی) ژنتیک، زادشناسی
 • فونتیک فارسی

  zhen shenaasi
 • اسم صفت
  genetics
  • - ژن‌شناختی/ ژنتیکی/ زادشناختی

  • - genetic
  • - ژن‌شناس/ زاد‌شناس

  • - geneticist

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژن شناسی