کار احمقانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه dido
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کار احمقانه

پیشنهاد و بهبود معانی