کتاب راهنمای تلفن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه phone book
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کتاب راهنمای تلفن

پیشنهاد و بهبود معانی