کلبه چوبی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • الونک چوبی
 • فونتیک فارسی

  kolbeye choobi
 • اسم
  log cabin
  • - در تعطیلات زمستانی‌مان در کوهستان در یک کلبه‌ی چوبی دنج اقامت کردیم.

  • - We stayed in a cozy log cabin during our winter vacation in the mountains.
  • - کلبه‌ی چوبی میان درختان قرار داشت.

  • - The log cabin was nestled among the trees.
  • - آرزویم این است که روزی یک کلبه‌ی چوبی دنج در کوهستان داشته باشم.

  • - My dream is to one day own a cozy log cabin in the mountains.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلبه چوبی

پیشنهاد و بهبود معانی