کلیات به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kolliy[y]aat
  • all, totality
  • generalities, whole works
  • ادبیات و غیره
  • cycle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کلیات

پیشنهاد و بهبود معانی