کم بها به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kambahaa
  • of little value, cheap
  • فلزات
  • base
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کم بها

لغات نزدیک کم بها

پیشنهاد و بهبود معانی