کنجاله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نخاله‌ی کنجد و دیگر نباتات روغنی
 • فونتیک فارسی

  konjaale
 • اسم
  oil cake, refuse, pressed sesame seed (after the oil is extracted)
  • - می‌توانید از کنجاله به عنوان کود طبیعی برای گیاهانتان استفاده کنید.

  • - You can use oil cake as a natural fertilizer for your plants.
  • - کنجاله‌ی مغذی

  • - nutritious oil cake
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنجاله

پیشنهاد و بهبود معانی