کنجکاوانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    konjkaavane
  • inquisitively, inquisitorial
  • به طور ناخوشایند
  • prying
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنجکاوانه

پیشنهاد و بهبود معانی