کندک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kondak
  • ditch, hole
  • خندق
  • rampart, trench
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کندک

پیشنهاد و بهبود معانی