کند و کاو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • investigation, probe, search, excavation, inquiry
  • مجازی forage
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کند و کاو

پیشنهاد و بهبود معانی