کنش واکنش کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • شیمی react
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کنش واکنش کردن

پیشنهاد و بهبود معانی