کنه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kane
  • tick
  • depth, bottom, [fig.] essence, substance
  • جانورشناسی chigger, tick
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنه

لغات نزدیک کنه

پیشنهاد و بهبود معانی