کهنه پرست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دوستدار چیزهای کهنه، قدیمی پرست
  • فونتیک فارسی

    kohneparast
  • صفت
    old fogy, fogyish, fusty, stick-in-the mud, old-fashioned, stodgy, (informal) fuddy-duddy, mossback
  • عامیانه square
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کهنه پرست

لغات نزدیک کهنه پرست

پیشنهاد و بهبود معانی