کوتاه و پر مغز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • sententious
  • compendious
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوتاه و پر مغز

پیشنهاد و بهبود معانی