کوست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    koost
  • impact, knock, percussion
  • جغرافی
  • zone
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوست

پیشنهاد و بهبود معانی