کولاک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    koolak
  • rough sea, tempest
  • عامیانه wonderful, swell
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کولاک

لغات نزدیک کولاک

پیشنهاد و بهبود معانی