کولاس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اسلحه
  • breech
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کولاس

پیشنهاد و بهبود معانی