کوک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kook
  • basting
  • tuned, in tune, wound (up), [fig.] wrought up, high(ly) - strung
  • tuning
  • coke
  • دوزندگی
  • blanket stitch
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوک

پیشنهاد و بهبود معانی