یاغی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نافرمان، متمرد، سرکش
 • فونتیک فارسی

  yaaghi
 • اسم
  rebel, outlaw, insurgent, recalcitrant, mutineer, rebellious, unruly
  • - او را یاغی شناختند.

  • - He was adjudged a rebel.
  • - یک دسته یاغی که به کاروان‌ها حمله می‌کردند و آن‌ها را غارت می‌کردند

  • - a band of outlaws that attacked and plundered caravans

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاغی