فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Addlebrained

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more addlebrained
 • صفت عالی:

  most addlebrained

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  حواس‌پرت، گیج، دارای مغز خراب (addleheaded و addlepated هم می‌گویند)
  • - She is addlebrained.
  • - فکرش مغشوش است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد addlebrained

 1. adjective Stupid and confused; ; - Isaac Sterne
  Synonyms: addlepated, puddingheaded, muddleheaded

ارجاع به لغت addlebrained

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «addlebrained» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/addlebrained

لغات نزدیک addlebrained

پیشنهاد بهبود معانی