فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Ailurophile

ˈaɪləɹəʊfɑɪl ˈaɪləɹəʊfɑɪl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  (فرد) گربه‌دوست
  • - The ailurophile's home was a feline paradise.
  • - خانه‌ی فرد گربه‌دوست بهشت گربه‌ها بود.
  • - The ailurophile's passion for cats extended to every breed.
  • - اشتیاق فرد گربه‌دوست به گربه‌های هر نژادی گسترش یافت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت ailurophile

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ailurophile» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ailurophile

لغات نزدیک ailurophile

پیشنهاد بهبود معانی