At A Loss For Words

æt ə lɔs fɔr wɝdz æt ə lɒs fɔː wɜːdz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  (در اثر تعجب، شوک یا تاًثر) قاصر بودن زبان از چیزی، حرفی برای زدن نداشتن، حرف کم آوردن
  • - As the judge announced the verdict, the defendant was at a loss for words.
  • - وقتی قاضی حکم را اعلام کرد، متهم حرفی برای گفتن نداشت.
  • - When she saw the beautiful sunset, she was at a loss for words to describe its magnificence.
  • - وقتی غروب زیبا را دید، زبانش از توصیف شکوه آن قاصر بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت at a loss for words

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «at a loss for words» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/at-a-loss-for-words

لغات نزدیک at a loss for words

پیشنهاد بهبود معانی