Benedictine

ˌbenəˈdɪktiːn ˌbenəˈdɪktiːn ˌbenəˈdɪktiːn ˌbenəˈdɪktiːn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    راهبی که در سلک سنت بندیکت ( benedict . st ) باشد، نوعی کنیاک مقوی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد benedictine

  1. noun
    Synonyms: bernardine, bonhomme, brigittine, gilbertine, jesuit, premonstratensian, marist, maryknoll, minorite, oratorian, recollet, redemptorist
  2. adjective
    Synonyms: cluniac

ارجاع به لغت benedictine

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «benedictine» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/benedictine

لغات نزدیک benedictine

پیشنهاد بهبود معانی