Bone

boʊn bəʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  boned
 • شکل سوم:

  boned
 • سوم شخص مفرد:

  bones
 • وجه وصفی حال:

  boning
 • شکل جمع:

  bones

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  کالبدشناسی استخوان
  • - the bones of the body
  • - استخوان‌های بدن
  • - The doctor recommended increasing calcium intake to strengthen his bones.
  • - پزشک برای تقویت استخوان‌هایش توصیه کرد مصرف کلسیم یابد.
  • - a broken bone
  • - استخوان شکسته
 • noun countable uncountable
  استخوان (گوشت)، تیغ (ماهی)
  • - Don't eat the fish bones!
  • - استخوان ماهی را نخور!
  • - The bone in the fish's tail was sharp.
  • - تیغ دم ماهی تیز بود.
  • - The bone in the roast beef was large.
  • - استخوان رست بیف بزرگ بود.
 • verb - intransitive verb - transitive informal
  انگلیسی آمریکایی ناپسند سکس کردن، رابطه‌ی جنسی داشتن (با کسی)
  • - He bones her passionately.
  • - با شوروشوق با او سکس می‌کند.
  • - They decided to bone after months of flirtation and anticipation.
  • - آن‌ها پس از ماه‌ها معاشقه و انتظار، تصمیم گرفتند که رابطه‌ی جنسی داشته باشند.
 • verb - transitive
  غذا و آشپزی استخوان درآوردن، استخوان گرفتن، بی‌استخوان کردن (گوشت)، تیغ درآوردن، تیغ گرفتن (ماهی)
  • - boned (or boneless) meat
  • - گوشت بی‌استخوان
  • - She boned the salmon before baking it.
  • - تیغ‌های ماهی را پیش از پخت جدا کرد.
 • noun countable
  هسته، مغز، ذات، وجود، گوهر، مایه
  • - Hope is the bone that keeps us going in times of adversity.
  • - امید هسته‌ای است که ما را در مواقع ناملایمات حفظ می‌کند.
  • - Music is the bone of inspiration for many artists.
  • - موسیقی مایه‌ی الهام بسیاری از هنرمندان است.
 • noun plural
  اسکلت (bones)
  • - The bones was discovered in the abandoned cave.
  • - اسکلت در غار متروکه کشف شد.
  • - The bones of the dinosaur was displayed in the museum.
  • - اسکلت دایناسور در موزه به نمایش گذاشته شده بود.
 • noun plural
  بدن، تن (bones)
  • - I rested my weary bones.
  • - تن خسته‌ام را استراحت دادم.
  • - Her bones was covered in bruises.
  • - بدنش با لایه‌ای از کبودی پوشیده شده بود.
 • noun plural
  اعماق وجود (bones)
  • - He felt in his bones that Zohreh was the right girl for him.
  • - در اعماق وجودش احساس می‌کرد که زهره برای او دختر مناسبی است.
  • - She knew in his bones that it was wrong.
  • - در اعماق وجودش می‌دانست که این موضوع اشتباه است.
 • noun plural
  جنازه، لاشه، جسد (bones)
  • - They laid her bones to rest in a church.
  • - جنازه‌اش را در کلیسایی به خاک سپردند.
  • - The bones of the animal were found on the ground.
  • - جسد حیوان روی زمین پیدا شد.
 • noun plural
  چارچوب اصلی (رمان یا نمایشنامه) (bones)
  • - The bones of the story were strong, but it lacked depth.
  • - چارچوب اصلی داستان قوی بود اما عمق نداشت.
  • - The play's bones consisted of a simple love triangle plot.
  • - چارچوب اصلی این نمایشنامه از یک طرح مثلث عشقی ساده تشکیل شده بود.
 • noun countable
  موضوع
  • - Where to go on holiday is always a bone of contention in our family.
  • - موضوع بحث در خانواده‌ی ما همیشه این است که برای تعطیلات کجا برویم.
  • - the bone of contention between the two countries
  • - موضوع بحث بین دو کشور
 • noun plural
  موسیقی تکه‌های استخوان (که به صورت جفت بین انگشتان نگه داشته شده و برای تولید ریتم‌های موسیقی از آن استفاده می‌شود) (bones)
  • - The musician expertly tapped the bones together.
  • - نوازنده ماهرانه تکه‌های استخوان را به هم چسباند.
  • - He used his fingers to clack the bones against each other.
  • - او از انگشتانش برای کوبیدن تکه‌های استخوان به یکدیگر استفاده کرد.
 • noun plural
  تاس (bones)
  • - I rolled the bones and got a five.
  • - تاس انداختم و 5 آوردم.
  • - She rolled the bones to see what the outcome of the game would be.
  • - تاس انداخت تا ببیند نتیجه‌ی بازی چه می‌شود.
 • noun
  رنگ استخوانی، بژ روشن
  • - She wore a beautiful bone-colored dress to the party.
  • - او در این مهمانی لباس استخوانی‌رنگ زیبایی پوشیده بود.
  • - The artist used various shades of bone throughout the painting.
  • - این هنرمند از سایه‌های بژ روشن مختلفی در سراسر نقاشی استفاده کرده است
 • noun slang informal
  دلار
  • - She bought the book for five bones.
  • - کتاب را به قیمت 5 دلار خرید.
  • - I found a wallet full of bones on the ground.
  • - کیف پولی پر از دلار روی زمین پیدا کردم.
 • verb - transitive
  صیقل دادن (چیزی مانند چکمه یا چوب بیسبال با چیزی سخت (مانند یک تکه استخوان) به منظور صاف کردن سطح آن)
  • - She carefully boned the baseball bat with an bone.
  • - او چوب بیسبال را با یک استخوان قدیمی صیقل داد.
  • - He boned his boot with a piece of bone to make it shiny.
  • - چکمه‌اش را با یک تکه استخوان صیقل داد تا براق شود.
 • verb - intransitive
  حسابی ... خواندن (درس)
  • - I have to bone up on history and physics.
  • - باید حسابی تاریخ و فیزیک را بخوانم.
  • - I'm going to bone up on my calculus before the final exam.
  • - می‌خواهم قبل از امتحان نهایی دیفرانسیل و انتگرال را حسابی بخوانم.
 • adverb
  زیاد، بسیار، به‌شدت، کاملاً، کلاً
  • - bone tired
  • - به شدت خسته
  • - He ate the meal bone.
  • - غذا رو کلاً خورد.
 • slang verb - transitive informal
  انگلیسی بریتانیایی کش رفتن، دزدیدن
  • - He boned my wallet.
  • - کیف پولم را کش رفت.
  • - The thief quickly boned the valuable necklace.
  • - دزد به‌سرعت گردن‌بند قیمتی را دزدید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد bone

 1. noun piece of animate skeleton
  Synonyms: bony process, cartilage, ossein, osseous matter

Phrasal verbs

 • bare bones

  چارچوب‌های اصلی، اساسی‌ترین بخش‌ها، اس و اساس (مهم‌ترین بخش هر چیز)

  چارچوب‌های اصلی، اساسی‌ترین بخش‌ها، اس و اساس (مهم‌ترین بخش هر چیز)

  اساسی، ضروری، کلی (بدون جزئیات)

 • bone of contention

  مایه نفاق، موضوع دعوا، علت اختلاف

Idioms

ارجاع به لغت bone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bone

لغات نزدیک bone

پیشنهاد بهبود معانی