فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

By-

American: baɪ British: baɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • A2
    پیشوند: مجاور، نزدیک [bystander]
  • پیشوند: کنار، پس - [bystreet]
  • پیشوند: ثانوی، فرعی [byproduct]
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت by-

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «by-» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/by-

لغات نزدیک by-

پیشنهاد بهبود معانی