فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

By-blow

American: bloʊ British: ˈbaɪbləʊ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • noun
    ضربه‌ی غیرمستقیم
  • noun
    (قدیمی) حرام‌زاده
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد by-blow

  1. noun The illegitimate offspring of unmarried parents
    Synonyms: bastard, love-child, illegitimate child, illegitimate, whoreson

ارجاع به لغت by-blow

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «by-blow» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/by-blow

لغات نزدیک by-blow

پیشنهاد بهبود معانی