فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

By Word Of Mouth

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    شفاهی، زبانی، به‌طور شفاهی، دهان‌به‌دهان
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت by word of mouth

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «by word of mouth» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/by-word-of-mouth

لغات نزدیک by word of mouth

پیشنهاد بهبود معانی