ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Catch Up With

kætʃ ʌp wɪθ kætʃ ʌp wɪð
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom phrasal verb C2
  دامن‌گیر شدن، گرفتار شدن، درگیر شدن، گریبان‌گیر شدن
  • - Her lies will catch up with him one day.
  • - دروغ‌هایش یک روز او را گرفتار خواهد کرد.
  • - Finally, his evil deeds caught up with him.
  • - اعمال بد او بالأخره دامن‌گیرش شد.
 • idiom phrasal verb
  دستگیر کردن، به خدمت کسی رسیدن، به حساب کسی رسیدن، به زانو درآوردن
  • - If you cheat on your taxes, the IRS will catch up with you sooner or later.
  • - اگر در مالیات خود تقلب کنید، خدمات درآمد داخلی دیر یا زود به حساب شما خواهد رسید.
  • - The police will eventually catch up with the criminal.
  • - پلیس در نهایت جنایتکار را دستگیر می‌کند.
 • idiom phrasal verb
  صحبت کردن، تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن
  • - She ran to catch up with the rest of the group.
  • - او دوید تا با بقیه‌ی گروه ارتباط برقرار کند.
  • - I need to catch up with my old friends from high school.
  • - من باید با دوستان قدیمی دبیرستانم تماس بگیرم.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت catch up with

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «catch up with» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/catch-up-with

لغات نزدیک catch up with

پیشنهاد بهبود معانی
دریافت فست دیکشنری از طریق اپ‌استور دریافت فست دیکشنری به‌صورت مستقیم